Jongbloed Agro BV

Jongbloed Agro BV

Aen Age Jongbloed en Tjitske Hettinga hebben een modern melkveebedrijf met Holstein Frisian koeien aan de Polsleatwei.

Dagelijks worden zo’n driehonderdvijftig koeien gemolken en daarnaast verzorgen ze ongeveer 200 stuks jongvee. Hierbij worden ze geholpen door 2 vaste medewerkers, een handvol parttime – en weekendkrachten en 2 vrijwillige ‘pakes’. Gezamenlijk zo’n 5 FTE. Het bedrijf is grondgebonden en heeft in totaal zo’n 170 hectare grond in eigendom en/of gebruik.

Er is veel aandacht voor duurzaamheid. Op het dak van de ligboxenstal liggen zonnepanelen die de boerderij voorzien van groene stroom en de koeien drinken uit een grondwaterbron. Het toekomst doel op de korte termijn is om helemaal energieneutraal te worden, Op de lange termijn heeft hij de ambitie om CO2 neutraal te boeren. Hiervoor heeft hij de samenwerking gezocht met andere partijen.

Aen Age zit in verschillende kennisgroepen om zijn kennis vanuit de praktijk te delen met mensen uit de wetenschap en overheid. Zo houdt hij zich onder meer bezig met de veenweide ontwikkelingen, de ontwikkelingen rondom de kringloopwijzer en neemt hij deel aan een zuivelnetwerkgroep. Naast het agrarische (denk)werk speelt Aen Age graag een potje volleybal met het Heren1 team van AVC’69.

 

Gegevens

Naam  Aen Age Jongbloed en Tjitske Hettinga
Bedrijf: VOF Adonis
Adres: Polsleatwei 15, 8491 EK Akkrum
Telefoon 0566-650071  06-49931877
Email vofadonis@outlook.com

 

 

Top