Heijnis. Training, Advies, Coaching

Heijnis. Training, Advies, Coaching

Bedrijven en organisaties zijn constant in beweging. Op eigen initiatief maar ook als gevolg van trends en ontwikkelingen in de maatschappij. Kris Heijnis richt zich met name op de mensen binnen die bedrijven en organisaties en de vraag in hoeverre de bedrijfscultuur past bij de zich ontwikkelende visie, missie en strategie van een bedrijf.

Kris Heijnis werkt vanuit zijn vakmanschap en betrokkenheid vaak op basis van langdurige relaties binnen alle lagen van een bedrijf. Zijn werkwijze onderscheidt zich doordat hij gedegenheid, lichtheid en humor samen laat gaan.

Training
Bedrijven en organisaties zijn constant in beweging. Op eigen initiatief, maar ook als gevolg van trends en ontwikkelingen in de maatschappij. Veranderen vraagt van mensen in bedrijven en organisaties dat ze in beweging komen en dat gaat vaak niet vanzelf. Trainingen geven inzicht in het eigen handelen. Dat is de start voor het aanleren en oefenen van nieuw gedrag dat past bij de veranderde organisatie. Met trainingen doen medewerkers nieuwe kennis en vaardigheden op om veranderende situaties aan te kunnen. In de meeste gevallen volgen teams de trainingen, zodat ze aan het eind ervan weer goed weten wat ieders rol is en wat ze van elkaar kunnen verwachten in de nieuw situatie.

Advies
Als adviseur is Kris Heijnis partner voor de leiding van een bedrijf of organisatie. Het advies is gericht op het management, waarbij het gaat over de toekomstvisie, het aannemen van nieuw personeel, reorganisaties, opleidingsplannen en het opstellen van functieprofielen. Ik fungeer als extern oog en kijk naar het systeem als geheel waardoor complexe problemen teruggebracht kunnen worden tot hanteerbare proporties. Samen met de mensen uit het bedrijf ontwikkel ik handvatten waarmee ze zelf in staat zijn de bestaande situatie effectief aan te pakken.

Coaching
Coaching is een uitstekende methode om medewerkers te begeleiden bij het ontwikkelen van nieuwe perspectieven, het nemen van de juiste beslissingen en het zetten van concrete stappen. Het kan ook zijn dat teams coaching nodig hebben om onderlinge samenwerking en communicatie te verbeteren.

Coaching is een middel om mensen weer in hun eigen kracht te zetten, zodat ze weer optimaal van waarde kunnen zijn voor het bedrijf of de organisatie.

Gegevens

Naam: Kris Heijnis
Bedrijf: Heijnis. Training, Advies, Coaching
Adres: de Loads 3, 8491 PH Akkrum
Telefoon: 06-20174352
Email: info@krisheijnis.nl
Website www.krisheijnis.nl
Top