Hans de Nas – HNS Advies

Advies- & Interimdiensten voor overheid, zorg en bedrijfsleven

Veranderen vraagt om deskundige (proces)ondersteuning of tijdelijke, extra managementcapaciteit en specifieke kennis van de sector. Vanuit mijn specifieke ervaring binnen zowel de overheid, zorgsector als het bedrijfsleven ben ik binnen deze sectoren in te zetten voor diverse rollen op het gebied van bedrijfsvoering, crisismanagement, samenwerking en fusie en programma- en projectmanagement.

Dit alles met als doel uw organisatie weer te laten swingen en regisseur te laten zijn van haar eigen toekomst.

Een goede vertrouwensbasis leggen

Eén van de fundamentele basisvoorwaarden voor een goede dienstverlening en een transparante samenwerkingsrelatie is het vertrouwen hebben dat afspraken worden nagekomen. Immers, elke verandering in uw organisatie staat of valt met de mensen die het doen. Zij zijn het die het verschil gaan maken. HNS Advies & Interim besteedt aandacht aan het leggen van een goede vertrouwensbasis in en tussen alle lagen binnen uw organisatie om het traject maximale effectiviteit te geven.

Het maakt dan ook niet uit of het gaat om directie, management of medewerkers, de uitdaging is om bij iedereen het beste naar boven te halen en zo te komen tot een optimale onderlinge samenwerking die leidt tot verdere ontwikkeling. Immers de kracht van een organisatie valt of staat bij het gezamenlijk organiseren van de toekomst.

Gegevens

Naam: Hans de Nas
Bedrijf: HNS Advies
Adres: Himdyk 18, 8491 GV Akkrum
Telefoon: 06-10029707
Email: hans.denas@hns-advies.nl
Website www.hns-advies.nl
Top