Subsidie regeling Culturele Hoofdstad 2018

Subsidie regeling Gemeente Heerenveen Culture Hoofdstad 2018

Inwoners, ondernemers, amateurverenigingen, creatieve personen, professionele culturele instellingen, plaatselijke belangen, wijk- en of dorpsverenigingen met ideeën voor Culturele Hoofdstad 2018 roepen we hierbij op een beroep te doen op onze twee subsidieregelingen. Oproep: kom met uw idee.

Extra projecten, meer bezoekers, economische stimulans

De gemeente Heerenveen stelt in totaal € 115.000,- beschikbaar in 2018. Daarvan is € 60.000,- beschikbaar voor culturele projecten en € 55.000,- voor projecten met een meer economische toeristische insteek.

Criteria nadere regels subsidie

De twee eenmalige subsidieregelingen zijn voor projecten in de gemeente Heerenveen die positief bijdragen aan het programma van LF2018. Dit is de nieuwe naam van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018.
De gemeente heeft voor beide subsidieregelingen criteria opgesteld waaraan de projecten moeten voldoen. Zo is de maximale subsidie per project € 7.500,-. Een partij/aanvrager kan voor meerdere initiatieven een aanvraag indienen. Per aanvraag kan slechts beroep op één van de subsidieregelingen worden gedaan.

Aanvragen kan tot 30 juni 2017

Geïnteresseerden kunnen tussen 1 april en 30 juni 2017 subsidieaanvragen indienen via het aanvraagformulier eenmalige subsidies LF2018.

Via onderstaande link is alle info beschikbaar

www.heerenveen.nl/lf2018

Top