Feestelijke intocht Sinterklaas

78061_org

Zondag 20 november 2016

Op zaterdag 19 november zijn Sinterklaas en zijn pieten weer feestelijk onthaalt in de kolk bij de spoorbrug in Akkrum.
Het was één groot feest voor alle inwoners van beide dorpen.

Jong en oud waren naar de kade gekomen en zijn, na aankomst van de Sint met zijn gevolg op de mooie klipper van Friesland Charter, in optocht naar de Tsjerkebleek gelopen. Op de Tsjerkebleek verzorgden de pieten een muziekspektakel en werd er gedanst en gezongen.

Ook de oudere inwoners van Akkrum en Nes werden getrakteerd op een gezellig samenzijn in de grote zaal van Leppehiem. Sinterklaas en zijn pieten hebben het Mienskipscintrum bezocht na het spektakel op de Tsjerkebleek.

Het bestuur van VOAN bedankt Sinterklaas, zijn pieten en alle vrijwilligers die de intocht weer tot een groot succes hebben gemaakt.

Top