Rabobank sponsor Reizedei 2017 en 2018

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is hoofdsponsor van de Reuzedei 2017 en 2018 in Akkrum!

Mensen en bedrijven realiseren de meeste impact met duurzame ontwikkeling als ze samen optrekken, een aandeel nemen in elkaar. Bij die verduurzaming wil de Rabobank klanten en hun omgeving versterken. Daarom is Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland in 2017 én 2018 hoofdsponsor van de Reuzedei in Akkrum.

Verduurzaming gaat om de zorg voor mensen, klimaat, dieren, natuur en economie, nu en later. Het initiatief hiervoor ligt bij mensen zelf. Zij hebben vaak de ideeën om de balans tussen welzijn en welvaart en tussen klimaat en welvaart te verbeteren. Door bijvoorbeeld te investeren in energiebesparing besparen mensen kosten en dragen ze bij aan de bescherming van het klimaat. 

Klanten en omgeving sterker maken
Wat is de rol van de Rabobank? Met financiële oplossingen, inzichten, kennis en de toegang tot netwerken ondersteunt de Rabobank haar klanten bij duurzame ontwikkeling. Verduurzaming is goed voor mensen, voor bedrijven en voor leefgemeenschappen. En dus ook de Rabobank.

Fryslân meest duurzame woonprovincie
De Rabobank heeft de ambitie om van Fryslân de meest duurzame woonprovincie te maken. Daarom is Rabobank bijvoorbeeld partner geworden van Zon voor Friesland. Zon voor Friesland is een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen met als doel om voor het einde van 2018 5.000 woningen over te laten stappen op zonne-energie. Een belangrijke stap in deze ambitie.

Duurzame nieuwbouw in Akkrum
Het nieuwbouwproject Sinnebuorren is een ander mooi voorbeeld van duurzaam wonen. Deze Nul-op-de-Meter woningen komen als één van de eerste woningen in Nederland in aanmerking voor de Rabo Groenhypotheek. Deze nieuwe hypotheek geeft een rentekorting bij duurzame nieuwbouw mits de bouw aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

De medewerkers van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland gaan graag met de bezoekers van de Reuzedei in gesprek over duurzaam wonen in de stand op het Energie plein.

Top