Initiatief tot oprichten Broodfonds in Akkrum/Nes en Aldeboarn

Afbeeldingsresultaat voor broodfonds

In de afgelopen maanden is er een initiatief ontstaan in Aldeboarn en Akkrum/Nes om de mogelijkheden te onderzoeken een Broodfonds op te richten. Er hebben zich inmiddels een aantal ondernemers aangemeld om deel te nemen in dit nieuw op te richten fonds. Om het fonds te kunnen oprichten zijn nog een aantal deelnemers nodig.

Wat is een Broodfonds?
Een Broodfonds is een laagdrempelige manier om je als zelfstandig ondernemer in te dekken voor het risico van inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. In een Broodfonds zijn minimaal 25 en maximaal 50 ondernemers verenigd die, ondersteunt en gedekt door een landelijke organisatie, maandelijks een bedrag inleggen om bij arbeidsongeschiktheid een uitkering uit te kunnen ontvangen. Een broodfonds is gebaseerd op vertrouwen. De deelnemers bepalen gezamenlijk of een nieuw lid toegelaten wordt tot het fonds.

Iedere deelnemer spaart op een persoonlijke rekening. De maandelijkse inleg is gebaseerd op het gewenste uitkeringsbedrag bij arbeidsongeschiktheid. Indien er sprake is van ziekte kan er, na een wachtperiode van 1 maand, aanspraak gemaakt worden op een uitkering uit het fonds. Deze uitkering komt tot stand door een kleine schenking van elke deelnemer in het fonds tot het vooraf aangegeven uitkeringsbedrag.

Bij langdurige ziekte keert een Broodfonds maximaal 2 jaar een maandbedrag uit. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 99% van de ondernemers die met langdurige ziekte te maken krijgt binnen 2 jaar weer aan het werk is. Het is mogelijk naast of na het Broodfonds een AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) of ongevallenverzekering bij een verzekeringsmaatschappij af te sluiten om het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid in te dekken.  

Landelijke organisatie
De oprichting van een Broodfonds wordt begeleidt door een landelijke organisatie “Broodfondsmakers”.  Een Broodfonds is een informele vereniging met een bestuur, statuten en een regelement. Het fonds wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en kan zonder tussenkomst van een notaris worden opgericht. De leden leggen de gezamenlijke afspraken vast in een regelement en tekenen ieder een lidmaatschapsovereenkomst. Ze komen minimaal 1 keer per jaar samen en bepalen samen wie tot het fonds toe mag treden.

Voor meer informatie over een Broodfonds en de mogelijkheden brengt u een bezoek aan www.broodfonds.nl.

Oprichting Broodfonds Aldeboarn, Akkrum en Nes
Om het Broodfonds met ondernemers uit Aldeboarn, Akkrum en Nes te kunnen oprichten, zijn nog een aantal deelnemers nodig. In een Broodfonds kunnen alle ondernemers meedoen, met of zonder personeel.

Heeft u interesse om deel te nemen in het Broodfonds of wilt u meer informatie?
Stuurt u dan een mail naar bestuur@voan.nl. Het bestuur van Voan brengt geïnteresseerden samen. De kennismaking en eventuele oprichting van het Broodfonds wordt door de deelnemers in samenwerking met “Broodfondsmakers” gedaan.

Heeft u vragen over het indekken van het arbeidsongeschiktheidsrisico?
Heeft u vragen over arbeidsongeschiktheid en wilt u weten wat voor u de meest geschikte manier is om dit risico in te dekken? Stuurt u dan een mail naar bestuur@voan.nl en u wordt in contact gesteld met een lid die u met deze vraag kan helpen.

Top