Header Image

Het bestuur

Het bestuur van VOAN is samengesteld uit 6 actieve leden afkomstig uit verschillende sectoren met elk een eigen achtergrond, expertise en takenpakket.

Het bestuur organiseert jaarlijks verschillende formele en informele bijeenkomsten, behartigd de belangen van ondernemers bij lokale en regionale overheden en instanties en draagt bij aan een plezierige maatschappelijke leefomgeving in de dorpen Akkrum en Nes.

Heeft u een vraag aan een bestuurslid of heeft u een initiatief dat u graag met het bestuur wilt delen? Neemt u dan contact op met één van de bestuursleden. U vindt de contactgegevens in onderstaand overzicht.

Contactgegevens bestuursleden

Functie  Naam Telefoonnummer Email
Voorzitter Jan Willem van Essen 06 49871984 info@jwvanessen.nl
Voorzitter Sigrid de Vries 06 29340220 sigrid@thetravelclub.nl
Secretaris Anita van der Meulen 06 25194108 secretariaat@voan.nl
Ledenadministratie Sita Koning 06 10085505 bestuur@voan.nl
Penningmeester Maria Huige 06 12293457 penningmeester@voan.nl
Algemeen bestuurslid Romkje Groothedde 06 20700888 r.groothedde@bootakkrum.nl

v.l.n.r. Jan Willem van Essen – Sigrid de Vries – Anita van der Meulen – Sita Koning – Maria Huige – Romkje Groothedde

Het postadres van het secretariaat:
Feansterdyk 22,  8491 MS Akkrum

Top