Traditionele Shantydag (10 koren)

Traditionele Shantydag (10 koren)
Sep
3

De traditionele shantydag in Akkrum vindt dit jaar plaats op zaterdag 3 september a.s. De koren starten om 13.00 uur. Het gaat weer om 10 koren. Nieuw is dit jaar ook het shantykoor ’One More Day’ uit Beetsterzwaag. Ook zijn er weer oude bekenden. Zo treden de Flora shanty’s uit Heerenveen weer op. Ook dit jaar met als dirigente de oud-Akkrumer juf Klaasje van Zwol. De shantykoren van Akkrum, Noordwijk, Enkhuizen, Oosterwolde, Leeuwarden, Harlingen, Sneek en Scharnegoutum completeren het geheel.

Er wordt gezongen op 5 locaties. Het gaat om de navolgende locaties in Akkrum:
– Eetcafé Kromme Knilles
– Van Slooten Opticiëns
– Leppehiem
– Eetcafé De Cleef
– Hotel Goerres

Het publiek heeft gratis toegang tot deze shantydag, die nog steeds enorm leeft bij publiek en koren. De organisatie kent inmiddels een wachtlijst met zo’n 120 koren erop, uit Friesland, maar ook vele koren uit andere provincies.

Vanaf 10.00 uur is er ook die dag weer een braderie, georganiseerd door de braderiecommissie van de VOAN (georganiseerde ondernemers). He eft u interesse in deelname aan deze braderie met een eigen kraam of wilt u een kraam huren? U kunt uw interesse kenbaar maken via het contactformulier op de pagina voor “Braderien en markten”.

Opmerking verdient dat het centrum van Akkrum op 3 september ’s ochtends en ’s middags zal zijn afgesloten voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Aan het einde van de dag wordt het officiële gedeelte afgesloten met samenzang tussen koren en publiek. Dat gebeurt nabij eetcafé ’Kromme Knilles’ op het Heechein. De koren treden dan op in 2 groepen van 5.

Dit jaar is er weer captain’s dinner en wel op de Tsjerkebleek. Het publiek kan een dinner bestellen tegen de prijs van 5 euro. De captain’s dinner wordt verzorgt door slagerij Spijkerman.

De organisatie van de shantydag is in handen van de stichting Akkrum-Nes Centraal in samenwerking met de VOAN. Na afloop van de slotoptredens treedt het stemmingsorkest ’De Sellina’s’ op. Dit onderdeel wordt geregeld door eetcafé ’Kromme Knilles’, in samenwerking met hotel Goerres en het sportcafé Akkrum.

Top