Info avond Arbo en preventie, RI&E

Info avond Arbo en preventie, RI&E
Feb
7

Risico-Inventarisatie en -evaluatie

Een gezonde en veilige werkomgeving is voor elke werkgever van groot belang. De risico’s die een onveilige werkomgeving voor u als ondernemer en uw medewerkers met zich  meebrengt zijn enorm.

RI&E
De Risico-Inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In de RI&E moet ook een Plan van aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen u gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

Een geldige RI&E is verplicht bij het hebben of aanvragen van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

Infoavond RI&E
Gezien het belang van dit onderwerp organiseert Voan op donderdag 7 februari een info avond over arbo en preventie (RI&E) met spreker Michiel Ridder van Raatwerk uit Balk.

Michiel is eigenaar van Raatwerk uit Balk en adviseert organisaties over veilig en gezond werken en biedt klantgerichte, duurzame oplossingen op het gebied van arbo en preventie. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over het doel en de uitvoering van een geldige en werkbare RI&E. Daarnaast leert u op deze avond of uw organisatie een RI&E dient op te stellen en op te volgen of dat voor u de uitvoering van de Checklist Gezondheidsrisico’s voldoende is.

Deze avond wordt gehouden in Mienskipscintrum Leppehiem en start om 20.00 uur
De zaal is geopend vanaf 19.45 uur.

U kunt zich aanmelden voor deze avond via deze link.

Top