Algemene ledenvergadering Voan 2018

Algemene ledenvergadering Voan 2018
Mar
22

Algemene ledenvergadering Voan 2018

Op donderdag 22 maart wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden van Voan. U als lid van Voan bent van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

De ALV vindt plaats in het Sportcafé in de Utingeradeelhal (Sporthal) en start om 20.15 uur.

Programma

 1. Koffie en Welkom
 2. Opening en vaststelling agenda
 3. Notulen ledenvergadering 23 maart 2017
 4. Ingekomen stukken/diversen/mededelingen bestuurAftredend en niet herkiesbaar: Wiebren Jongbloed en Daan Spijkerman
  Nieuwe voorzitters: Jan Willem van Essen en Sigrid de Vries (voor 2 jaar)
  Nieuw bestuurslid (secretariaat): Anita van der Meulen
 5. Financieel verslag/ verslag kascommissie/ benoeming kascommissie 2019/ begroting 2018
 6. Gepasseerde en aankomende evenementen
 7. Informatie Broodfonds
 8. Rondvraag
 9. Presentatie Dycomet Europe BV, Klaas RozemaDycomet houdt zich bezig met Cold Spray Technologie, een innovatieve manier van aanbrengen van metaal. Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de technologie, de toepassingen, de uitdagingen en kijken we naar hoe het voor een klein MKB-bedrijf mogelijk is om leverancier te zijn van multinationals als VW, Siemens en Rolls Royce.

Netwerkborrel

Aan het einde van de avond is er gelegenheid een drankje te drinken en te spreken met de leden en het bestuur.

Top